Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Cá Vàng Bơi - Karaoke

Cá Vàng Bơi - Karaoke -Nguyệt Hằng
3,722

Lời karaoke: Cá Vàng Bơi

Lời bài hát :

Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể.

Nước ngoi lên lăn xuống cá vàng múa tung .tăng hai vây sao mà bơi nhanh thế

Cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh.

Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong .