Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Cô Gái Vót Chông (Karaoke Beat) - Tone Nữ

Nghe và hát karaoke Cô Gái Vót Chông (Karaoke Beat) - Tone Nữ tại kênh chia sẻ video nhackaraoke.info. Hát karaoke online, chọn tải về các video karaoke Cô Gái Vót Chông (Karaoke Beat) - Tone Nữ hay mà bạn yêu thích
2,130

Lời karaoke: Cô Gái Vót Chông ( Beat) - Tone Nữ

Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon. 
Tay vót chông miệng hát không nghỉ. 
Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên. 
Ai nhanh tay vót bằng tay em? 
Chim hót không hay bằng tiếng hát em. 
Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù. 
Xiên thây quân cướp nào vô đây. 

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo. 
Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy. 
Nhưng mai đây giặc chạy rồi. 
Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao. 
Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh. 
Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy. 
Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây 
Chờ bọn bay diệt bọn bay!