Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Em Di Mau Giao Karaoke - Xuan Mai - CaoCuongPro

Cháu Đi Mẫu Giáo - Xuân Mai - Karaoke [Official MV]
1,643

Lời karaoke: Em Di Mau Giao - Xuan Mai - CaoCuongPro

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo 
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày 
Là lá la là là lá lá la là...

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo 
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày 
Là lá la là là lá lá la là...

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo 
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày 
Là lá la là là lá lá la là...

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo 
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày 
Là lá la là là lá lá la là...