Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Karaoke - Ông Trăng Xuống Chơi

Nghe và hát karaoke Karaoke - Ông Trăng Xuống Chơi tại kênh chia sẻ video karaokehay.net. Hát karaoke online, chọn tải về các video karaoke Karaoke - Ông Trăng Xuống Chơi hay mà bạn yêu thích
294

Lời karaoke: - Ông Trăng Xuống Chơi

Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo 
Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút 
Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa 
Ông trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính 
Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ... 

Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung 
Ông trăng xuống chơi cành sung 
Thì cành sung cho nhựa 
Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tầu 
Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi 
Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa 
Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái 
Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng 
Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ. 

Ông trăng trả vợ đàn ông 
Trả chồng cô gái 
Trả trái cây cà 
Trả hoa cây bưởi 
Trả lưỡi cần câu 
Trả tầu cho ngựa 
Trả nhựa cây sung 
Trả vung nồi chõ 
Trả mõ ông chánh 
Trả lính nhà vua 
Trả chùa cho bụt 
Trả bút học trò 
Trả mo cây cau 
Trả mo cây cau 
Trả mo cây cau 
Trả mo cây cau...