Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Karaoke Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân Công Nương Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân

Nghe và hát karaoke Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân Công Nương Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân tại kênh chia sẻ video Nhackaraoke.info. Hát karaoke online, chọn tải về các video karaoke Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân Công Nương Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân hay mà bạn yêu thích
2,763

Lời karaoke: Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân Công Nương Phụng Hoàng 12 Câu Huyền Trân

Phụ Hoàng vừa ban ra chiếu chỉ tứ hôn ..phận nữ nhi em phải cuối đầu vâng lệnh .Tiệc rượu hôm nay xin mời Khắc Chung uống cạn để rồi ngày mai này công chúa Huyền…

1. ….Trân (xê)

(—) (—) Yên lòng cử hành hôn lễ (xảng)

2. (—) Em theo chồng về miền Chiêm Quốc (xảng) (—)

Nơi xứ lạ quê người lòng __ nặng trỉu nổi niềm riêng (liu)

3. (—) (—) (—-) Huyền Trân công nương(liu)

(—) Hôn lễ ngày mai khiến cho mạc tướng sững sốt kinh hoàng(xàng)

4. (—) Ly rượu tạ từ (lìu) sao nghe cay đắng (xảng) (—)

(—) Ðưa tiển một lần (hò)để rồi mình vĩnh biệt lìa xa (liu)

5. (—) (—) (—) Đau đớn nào hơn (liu)

(—) xuất giá vu quy (liu) là để cho vươnng phụ vui lòng (xề)

6. (—) Dù không thương (liu) cũng nên nghĩa vợ chồng (xừ) (—)

(—) Khoác áo cô dâu (xê) để bước lên ngôi cao Hoàng Hậu (xừ)

7. (—) Chiêm Việt hai nhà (hò) sẽ không còn __ lửa loạn can qua (xê)

(—) Thôi hãy quên đi (xê) những gì đôi ta ước hẹn (lịu)

8. (—) Vương vấn mà chi (xê) cho bận bịu trong lòng (lìu) (—)

(—) Có đáng gì đâu (xê) một __ chút phận má hồng (lìu)

9. (—) (—) (—) Sáng mai này (hò)

Thuyền rồng (xừ) (xê)__ Căn buồm đón gió ra khơi(xang)

10. (—) Hộ vệ Công Nương (xê) đã có Khắc Chung (xý) (—)

Cùng cất bước đăng trình (xề) ra tận biên thùy Việt Chiêm (liu)

11. (—) (—) (—) Đau đớn nào hơn (liu)

(—) Hởi Khắc Chung ơi (liu) thôi ta đành vĩnh biệt nhau rồi (xàng)

12. (—) Ly rươu cuối cùng (hò) xin người uống cạn (xang) (—)

Tất cả nổi lòng (xề) của Huyền Trân là ở nơi đây (liu)