Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Múa vui - Âm nhạc lớp 2 - Karaoke

Nghe và hát karaoke Múa vui - Âm nhạc lớp 2 - Karaoke tại kênh chia sẻ video karaokehay.net. Hát karaoke online, chọn tải về các video karaoke Múa vui - Âm nhạc lớp 2 - Karaoke hay mà bạn yêu thích
265

Lời karaoke: Múa vui - Âm nhạc lớp 2

Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng vui múa cùng vui 
Cùng vui múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều 
Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca 
Nắm tay nhau, bắt nhau, vui cùng vui múa đều