Nhackaraoke.info đang tải ....
Click đây để thử lại nếu chờ lâu

Trường Ca Hòn Vọng Phu 1, 2, & 3 (Lê Thương) Thế Sơn / Họa Mi / Ngọc Hạ & Thiên Tôn

Nghe và hát karaoke Hòn vọng phu- Lê Thương tại kênh chia sẻ video karaokehay.net. Hát karaoke online, chọn tải về các video karaoke Hòn vọng phu- Lê Thương hay mà bạn yêu thích
633

Lời karaoke: Trường Ca Hòn Vọng Phu 1, 2, & 3 (Lê Thương) Thế Sơn / Họa Mi / Ngọc Hạ & Thiên Tôn

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, 
quan với quân lên đường, 
đoàn ngựa xe cuối cùng, 
vừa đuổi theo lối sông. 
Phiá cách quan xa trường, 
quan voi quân lên đường, 
hàng cờ theo trống dồn 
ngoài sườn non cuối thôn, 
phất phơ ngậm ngùi baỵ 

Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn, 
Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn. 
người đi ngoài vạn lí quang sang, 
người đứng chờ trong bóng cô đơn. 
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng, 
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng. 
người không rời khỏi kiếp gian nan, 
người biến thành tượng đá ôm con. 

Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, 
chiêng trống khua trăm hồi, 
ngần ngại trên núi đồi, 
rồi vọng ra khắp nơị 
Phiá cách quan xa vời, 
chiêng trống khua trăm hồi, 
ngần ngại trên núi đồi, 
rồi dậy ra khắp nơi 
thắm bao niềm chia phôi. 

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, 
ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. 
Nhìn chân trời xanh biếc bao la, 
người mong chờ vẫn nhớ nơi xa 
Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, 
bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề, 
người tung hoành bên núi xa xăm, 
người mong chồng còn đứng muôn năm